MEEM'64, Evolutie, Ideeën, Taal en Creativiteit

Gerard van de Schootbrugge (alias Gerard Espunt)

Autobiografische verhalen

Uiteraard geheel ten overvloede wijs ik er nog maar eens op dat de verhalen autobiografisch geïnspireerd zijn maar dat er in elk verhaal meer of minder wordt gefantaseerd, verzwegen, gelogen of verdraaid.