MEEM'64, Evolutie, Ideeën, Taal en Creativiteit

Gerard van de Schootbrugge (alias Gerard Espunt)

0354


Columns in Nootdorp Nu, 2021


Nootdorp Nu is een huis-aan-huisblad in Nootdorp dat iedere maand verschijnt. In 2010 kreeg ik het verzoek om iedere maand een column te schrijven. Ik doe dat uit hoofde van mijn functie als voorzitter van de stichting Kringloopwinkel De Wisselbeker. De kringloopwinkel is een inspiratiebron, maar ik neem alle vrijheid om over alles te schrijven dat mij bezighoudt en dat hopelijk ook voor de ontvanger van het blad de moeite waard is. Hierna de columns die in 2021 zijn verschenen. We noemen ze Kringels.


Kringel, 2021 - 2       

Spiritisme 2.0

In tijden van crisis worden dingen belangrijk die we daarvoor vanzelfsprekend vonden. Gewone dingen zoals aanraken en knuffelen. Niet doen. Afstand. Die dagelijkse dingen zijn dus belangrijk. Wij zijn groepsdieren, gezelligheidsdieren, huisdieren tussen de huisdieren. Sluit ons op, isoleer ons en we worden ziek. We hebben contact nodig, en het liefst met al onze zintuigen. Lijf aan lijf.

In 1982 verscheen een opmerkelijk boek van de Amerikaanse toekomstverkenner John Naisbitt. Megatrends. Hij beschreef er tien. Ik noem alleen de top 2. Megatrend 1: we zijn op weg van een industriële samenleving naar een informatiesamenleving. En gelijk kreeg hij. Megatrend 2: High-Tech / High-Touch.

Er komt steeds meer technologie in ons leven. Als emotioneel tegenwicht zal de behoefte aan het aanraken en voelen van natuurlijke objecten en materialen toenemen. Wij zijn niet geprogrammeerd voor omgang met kunststoffen, kunstmanen in kunstwerelden (lees computerwerkelijkheid). We willen echte mensen om ons heen, eventueel huisdieren. Beleven. Met alle zintuigen. Niks computers die alles beter kunnen en beter weten. Waarom schaken tegen een computer, vechten tegen een terminator, vrijen met een robot? Wat een rijkdom, wat een armoe.

Maar ja, de techniek dendert door. Maakt ze ons overbodig zonder dat we het doorhebben? Zal een kleine elite profiteren? Kunstmatige Intelligentie zal de nieuwe machtsverhoudingen bepalen. Waar het naartoe gaat met al die levensreddende, geestverruimende en gelukmakende algoritmen? Naar een droomwereld. Als het meezit, zullen we er ooit met een schok uit ontwaken.

Microsoft gaat ons helpen met overledenen te communiceren. Spiritisme 2.0. We hadden al een Songfestival met liedjes (in de geest) van overleden componisten, straks kunnen we met ze chatten. De algoritmen zullen onze geliefden levensecht laten verschijnen. Maar daar stopt het niet. Kunstmatige Intelligentie zal, met behulp van alle data (van de sociale media) die we bij leven achterlaten, ook hun persoonlijkheid en achtergrond reconstrueren zodat ze met hun eigen stemgeluid een passend  gesprek kunnen voeren. High-tech en misschien ook nog high-touch. Bijna echt. Heel eng dus. Voer voor psychiaters.

Extra knuffel

Februari 2021
Kringel, 2021 - 1

Zoals de oude zongen, …..

Precies zeventig jaar geleden begon mijn schoolcarrière. In 1951 werd ik met slappe knieën door mijn moeder afgeleverd bij juffrouw Van Maarseveen, een ongelooflijk ouwe juf. Eerste klas R.K. Lagere School Sint Willibrordus in Hilversum. Een jongensschool. Aan de andere kant van het hoge hek de meisjes. Terra Incognita. Tijdens het speelkwartier hoorde je het verschil.

Ik was lang, dus zette de juf me achteraan in de rij van massief eikenhouten tweezitsbanken. Mijn moeder had nog even gezwaaid. Buiten. Geen ouders in de school. Ze was al half op de weg terug. Het huishouden wachtte. Dat was het dan. Haar oudste zoon was geland. Hard.

Aan de slag nu. Aap, Noot, Mies. Vanaf dat moment ging ik, zoals toen iedereen, onbeheerd op en neer naar school. Vier keer per dag een avontuur! Geweldig! Knokken en meisjes verleiden. Met een hand vol knikkers kwam je al een heel eind. En ieder jaar een wat grotere maar net zo harde eikenhouten bank. Armen over elkaar als de meester optrad.

CITO-toets? Moest nog worden uitgevonden. De hoofdonderwijzer deelde uit. In zijn mandje: VGLO, Huishoudschool, Ambachtsschool, MULO en, voor de zonderling was er nog HBS, Gymnasium of MMS (Middelbare Meisjesschool). De zonderling moest nog wel toelatingsexamen doen.

Toen ik op mijn zesde naar school ging was ik qua leren natuurlijk niet blanco. Sterker nog, de belangrijkste dingen in het leven had ik al opgepikt. Spelenderwijs. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Niet alleen typische schooldingen, maar vooral ook hoe het toegaat in het leven en hoe je je dient te gedragen: sociale vaardigheden. Vader, moeder, mensen in de familie, mensen in de buurt, onderwijzers, vriendjes, helden, allemaal hadden ze invloed. Opgroeien is vooral een kwestie van kopiëren. Goede voorbeelden zijn bepalend. De school is belangrijk, maar de school is ook maar een stukje van het levenslange leren.

Er lijkt veel veranderd in die zeventig jaar, maar als je goed kijkt, zie je dat het in essentie nog steeds gelijk is. Een kind is gezegend met goeie, inspirerende voorbeelden. Het kopieleert graag. En het is heel goed in staat om daarmee een smakelijk menu samen te stellen.

Knuffel

Januari 2021 (het onderwijsnummer / schoolkeuze)