MEEM'64, Evolutie, Ideeën, Taal en Creativiteit

Gerard van de Schootbrugge (alias Gerard Espunt)

 

Gedicht, 30 januari 2021


 

De Grass Root Poet

 

Dichter van het papier maché

Hogepriester van ’t  cliché

Het is zijn lot

Hij doet het er maar mee

 

Hij is de dichter van het

Golvend graan en ruisend riet

Zo klinkt wat hij het liefste ziet

Hij is de dichter op het

Vette kleibonkland

Hij is de dichter aan de

Zompen waterkant


De zwaluw hoog, nog hoger, hoogst

Het blinkend staal, laag, lager, oogst


Hij dicht als boeren zwierig zaaien

Hij dicht als zeisen ziedend maaien

Hij dicht als wieken zoevend draaien

Hij dicht als muizen korrels snaaien

Hij dicht, hij dicht, hij dicht van in de

Vaart vallende stengels

Die plek maken voor bamboehengels

 

Twee vissen en vijf broden

Zo werd hij ook de dichter van de

Landman en zijn noden


Espunt, 30 januari 2021, versie 26 maart 2021