MEEM'64, Evolutie, Ideeën, Taal en Creativiteit

Gerard van de Schootbrugge (alias Gerard Espunt)

7604

50 jaar TPD in bewegingIn 1991 verscheen '50 jaar TPD in Beweging'.   TPD staat voor Technisch Physische Dienst. Het in 1941 opgerichte   instituut was jarenlang een van de toonaangevende onderdelen van TNO. Het is in hoge mate geïntegreerd met de faculteit Technische Natuurkunde van de TU Delft.

Een van de speerpunten was ruimtevaartinstrumentatie. Afgebeeld is een vroeg resultaat van dit werk, de UV-sterspectrometer voor de TDI-satelliet, een en ander in nauwe samenwerking met de Utrechtse hoogleraar Cees de Jager.