MEEM'64, Evolutie, Ideeën, Taal en Creativiteit

Gerard van de Schootbrugge (alias Gerard Espunt)

 

Toen. Nu. TNO


Dit boek heb ik geschreven naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van TNO in 2007. De titel is: 'Toen.Nu.TNO'.   In de loop van de tijd werd ik van lieverlee de huishistoricus van TNO.  Geen officiële functie. Meer een kwestie van lang meelopen en   interesse hebben in de historie, in dit geval de historie van TNO. En die historie is in allerlei opzichten boeiend. Op de site van eTNOs, de vereniging van oud-TNO-ers, is veel over die historie te vinden. Ik lever regelmatig bijdragen.

Een kleine gimmick van dit boekje is dat het in het duister oplicht. Naar verluidt is het een geliefd object op het toilet.

Deze fraaie prent komt uit het jubileumboek 25 jaar TNO. Een karakteristiek chemisch lab in de jaren vijftig.