MEEM'64, Evolutie, Ideeën, Taal en Creativiteit

Gerard van de Schootbrugge (alias Gerard Espunt)

 

2012, 16 mei

Europa: 1000 jaar landjepik.

Europa kent een woelige historie. Dit filmpje laat in een (te) kort tijdsbestek zien hoe de grenzen van landen, rijken en staten telkens weer veranderden. Weinig bleef op zijn/haar plek. Goed voor een wat breder historisch besef. Stabiliteit en vertrouwen zorgen voor welvaart. Helaas is de buitenlandse politiek gebaseerd op macht, economisch en militair. De problemen van de huidige EU zijn voor een flink deel te herleiden tot te waarderen idealisme dat helaas te weining is gebouwd op macht. Economisch raken we steeds verder achterop ten opzichte van andere blokken, militair hebben we ons lot in handen van de Amerikanen gelegd die nu, volkomen terecht Europa tot de orde roepen. Het wordt voor ons een kwestie van kiezen of delen.

Klik hier voor de film: Europa van 1000 tot 2005. De commentaren zijn, zoals altijd, ook weer zeer de moeite waard.

Voor wie de film te snel ging hieronder nog wat historische kaarten van ons werelddeel.

Landjepik in het groot, landjepik in het klein. Daar schreef ik ooit een humorvol verhaaltje over waar voor de goede lezer iets van de bovengenoemde moraal in terug is te vinden. Lees het hier.


Late neolithicum. 4000 - 3000 vC.


380 vC - 117 nC


117 nC, Grootste uitbreiding van het Romijnse Rijk onder keizer Trajanus.


Voor de Grote Volksverhuizing rond 400 nC


500 nC, Romeinse Rijk is uiteengevallen als gevolg van de invasie van Germaanse stammen.


814. Na de dood van Karel de Grote.

Rond het jaar 1000.1097. Ten tijde van de eerste kruistocht.


13281648, na de Vrede van Munster, einde van de Tachtigjarige Oorlog en van de Dertigjarige Oorlog, als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is erkend.


1812. De veroveringen van Napoleon.


1815. Nieuwe kaart van Europa, na de val van Napoleon, opgesteld op het Congres van Wenen.


1871. Von Bismarck heeft in 1870 het verdeelde Duitsland samengesmeed tot een keizerrijk.