TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

eTNOs, Vereniging van oud-TNO'ers


Als wetenschapsvoorlichter van TNO schreef ik talrijke artikelen en columns. Na mijn diensttijd ben ik betrokken geraakt bij een werkgroep die zich met de historie van TNO bezighoudt. Ook in dat verband heb ik de nodige teksten geproduceerd.

 

Op 1 september 1977 trad ik in dienst van TNO. Ik ging deel uitmaken van de centrale stafafdeling In- en Externe Communicatie. Een afdelingin opbouw waar Willy Melgert op dat moment sinds een jaar leiding aan gaf. TNO verkeerde in zwaar weer, er kwamen grote veranderingen op de organisatie af en voor de toenmalige voorzitter, dr. L.B.J. (Louis) Stuyt,  was duidelijk dat professionele communicatie onmisbaar was om het schip op koers te houden en voor de ondergang te behoeden. Ik werd hoofd van de Informatiegroep en werd de facto de corporate wetenschapsvoorlichter.

In 2008 nam ik afscheid van TNO. Dankbaar en voldaan, ondanks alle aanslagen op mijn gemoedsrust die ik in al die jaren te verduren had gekregen. TNO was voor mij in verschillende opzichten een rijke ervaring geweest. Mijn laatste plek bij TNO was de centrale stafafdeling Strategie en Programma waarbinnen ik als corporate coörinator fungeerde van de participatie van TNO in het Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (Framework Program).

Mijn interesse voor TNO en de wereld van TNO in combinatie met mijn positieve ervaringen bij TNO hadden mij al vroeg in mijn loopbaan op het spoor van de historie van TNO gezet. Dat spoor ben ik na mijn afscheid blijven volgen. Ik stond mede aan de basis van een nieuwe werkgroep binnen de vereniging van oud-TNO medewerkers eTNOs. Vanuit die werkgroep zijn allerlei initiatieven ontplooid om de historie van TNO levend te houden. Ik zal er ook vanaf deze plek aandacht aan besteden en met name mijn bijdragen ontsluiten.


Artikelen op deze site:


- Oorlogsnood vormde TNO

- De kleine goeroe (1979)

- Het fotoalbum van Otto Vermeulen en de realisatie van het TNO-complex Zuidpolder in Delft

- Innovatie van Innovatie (serie korte beschouwingen uit 2005)

   * 1 Inzicht in innovatie evolueert

   * 2 Open innovatie moet efficiency innovatieproces vergroten

   * 3 'Phantasie ist wichtiger als Wissen'

   * 4  Aanpassen gaat van Au!

   * 5. De waarde van innovatieprogramma's


 

Publicaties over de historie van TNO

 

  1. De besturing van TNO in historisch perspectief, G.A. van de Schootbrugge, 2019
  2. Historie van de corporate TNO-tijdschriften, G.A. van de Schootbrugge en W.J. van den Brink, 2018
  3. Historische context van de optomechanica bij TNO, G.A. van de Schootbrugge, 2019
  4. Herkennings- en behandelingsmachines voor munten en bankbiljetten, G. A. Schwippert en G.A. van de Schootbrugge, 2019
  5. 2007. TNO 75 jaar. Interview met Benno Soeters van Techniek en Wetenschap
  6. TNO, een organisatie in verandering, G.A. van de Schootbrugge, J.van Veen, R. Arlman, Fl. de Vrijer, J-A Boswinkel, H. van Wijk, 2020
  7. Internationale Interesse voor alcohol-benzinesensor van TNO, G.A. Schippert en G.A van de Schootbrugge, 2021
  8. TNO Zuidpolder, Mensenwerk (1960 - 2015). G.A. van de Schootbrugge, 2014
  9. Toon, TNO en de Tijdgeest, G.A. van de Schootbrugge, 2024