Complexe familierelaties

Complexe familierelaties.


Onderstaande noodkreet kwam ik bij toeval weer tegen. Geen eigen creatie, maar wel zo leuk.


Beste psychiater,

Hierbij wil ik u graag mijn uiterst verwarrende toestand uiteen zetten.

Mijn vader en ik woonden samen en we bezaten een radio en tv. Hij was weduwnaar en ik ongehuwd. Beneden ons woonden een weduwe met haar dochter, beiden schoon van uiterlijk en zonder radio of tv. Ze kwamen geregeld bij ons op bezoek en ik werd verliefd op de weduwe en ben uiteindelijk met haar getrouwd. Niet veel later, u raadt het al, werden mijn vader en de dochter verliefd op elkaar en na een tijdje trouwde mijn vader met de dochter van mijn vrouw.

En toen begon deellende. Omdat mijn vader de dochter van mijn vrouw trouwde, dus ookmijn dochter, is mijn dochter nu mijn moeder. Ik ben echtertegelijkertijd haar vader omdat ik met haar moeder getrouwd ben. Verderwerd mijn vader ook de schoonzoon van mijn vrouw. Ik werd dus zijnschoonvader aangezien ik met de moeder van zijn vrouw getrouwd ben.


Mijn vrouw heeft inmiddels een zoon gekregen. Dat is ook mijn zoon, maar tevens de broer van mijn schoondochter. Zij is immers de dochter van mijn vrouw. Mijn zoon is derhalve ook de zwager van mijn vader en van mij. Ik ben dus de neef van mijn zoon en dus ook de neef van mijn schoondochter omdat zij een zuster van mijn zoon is. Dus mijn schoonmoeder is ook mijn tante.

De jonge vrouw van mijn vader werd ook moeder en haar zoon werd dus mijn broer. Maar het was ook mijn kleinkind. Mijn zoon is oom van mijn kleinkind omdat hij debroer van mijn dochter is. Mijn vrouw is zijn grootmoeder want hij ishet kind van haar dochter. Ik ben dus zijn grootvader. Aangezien de grootvader van mijn broer ook mijn grootvader is,


BEN IK ZO DUS MIJN EIGEN GROOTVADER!


Hopelijk kunt u nu begrijpen waarom ik een beetje in de war ben.