Historie TNO

Toen.Nu.TNO

Dit boek heb ik geschreven naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van TNO in 2007. De titel is: 'Toen.Nu.TNO'. In de loop van de tijd werd ik van lieverlee de huishistoricus van TNO. Geen officiële functie. Meer een kwestie van lang meelopen en interesse hebben in de historie, in dit geval de historie van TNO. En die historie is in allerlei opzichten boeiend. Op de site van eTNOs, de vereniging van oud-TNO-ers, is veel over die historie te vinden. Ik lever regelmatig bijdragen.


Een kleine gimmick van dit boekje is dat het in het duister oplicht. Naar verluidt is het een geliefd object op het toilet.

1952. Afbeelding uit het jubileumboek "25 jaar TNO"

Een "klassiek" chemisch lab bij TNO.