TNO Columns

Klimatoloos Alarm

Overgenomen in De Koerier, personeelsblad ECN, november 1981


Het was ook in deze tijd dat ECN en TNO nogal eens botsten. ECN, een onderdeel van EZ, TNO zelfstandig met OCW als penvoerend ministerie. En telkens weer kwam de vraag boven: waarom is ECN geen onderdeel van TNO? Dat is uiteraard hogere politiek. Of hoog spel. Pas toen een aantal jaren geleden TNO en Landbouw ook onder EZ kwamen te hangen, werd een grote uitruil mogelijk. Het voedingsonderzoek van TNO ging voor een groot deel naar Wageningen en ECN werd bij TNO ondergebracht. De langlopende financiële zorgen bij ECN, en in wat mindere mate bij TNO, werkten als een natuurlijk smeermiddel.

Lang voor dit alles speelde, in november 1981, vond de puntenslijper een van zijn slijpsels terug in De Koerier, het personeelsblad van ECN. Zeer vereerd. Na veertig jaar weer teruggevonden en tot de conclusie gekomen dat niemand kan volhouden dat we al niet een halve eeuw geleden wisten dat we met de stijgende concentratie broeikasgassen op ramkoerslagen met een Aarde die ons voor een langere tijd een veilig en duurzaam bestaan moest bieden.