n de periode rond de millenniumwisseling mocht ik samen met enkele andere columnisten een column leveren voor het tijdschrift De Ingenieur. In die tijd was ik vanuit TNO gedetacheerd op het Philips Nat.Lab. waar ik deel uitmaakte van een groep die Philipsonderzoekers ondersteunde met het verwerven en en managen van Europese R&D-projecten. In die periode ging het onder meer om het Vijfde Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling.


De Ingenieur, 15 maart 2000