Vijftig jaar TPD in beweging

In 1991 verscheen '50 jaar TPD in Beweging'. TPD staat voor Technisch Physische Dienst. Het in 1941 opgerichte instituut was jarenlang een van de toonaangevende onderdelen van TNO. Het is in hoge mate geïntegreerd met de faculteit Technische Natuurkunde van de TU Delft.


Het was de toenmalige directeur van de TPD ir. Jan Delcour die mij benaderde om de historie van dit belangrijke TNO-onderdeel op schrift te stellen. Een eervolle opdracht. Op dat moment werkte ik als centrale wetenschapsvoorlichter van TNO binnen de centrale stafafdeling In- en Externe Communicatie TNO.


Een van de speerpunten was ruimtevaartinstrumentatie. Afgebeeld is een vroeg resultaat van dit werk, de UV-sterspectrometer voor de TDI-satelliet, een en ander in nauwe samenwerking met de Utrechtse hoogleraar Kees de Jager.


Voor de volledige tekst, klik hier.