Grass Root Poet

Gedicht, 30 januari 2021

 

 

Dichter van het papier maché

Hogepriester van ’t  cliché

Het is zijn lot

Hij doet het er maar mee

 

Hij is de dichter van het

Golvend graan en ruisend riet

Zo klinkt wat hij het liefste ziet

Hij is de dichter op het

Vette kleibonkland

Hij is de dichter aan de

Zompen waterkant

 

De zwaluw hoog, nog hoger, hoogst

Het blinkend staal, laag, lager, oogst

 

Hij dicht als boeren zwierig zaaien

Hij dicht als zeisen ziedend maaien

Hij dicht als wieken zoevend draaien

Hij dicht als muizen korrels snaaien

Hij dicht, hij dicht, hij dicht van in de

Vaart vallende stengels

Die plek maken voor bamboehengels

 

Twee vissen en vijf broden

Zo werd hij ook de dichter van de

Landman en zijn noden

 

Espunt, 30 januari 2021, versie 26 maart 2021