Op weg naar het einde

knipselmap 1


Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.Kort verhaal, 13 januari 2014

Op weg naar het einde (knipselmap 1)
Het is al weer vele jaren geleden dat ons land overvallen werd door een sluipende en vervolgens ook alom beleden angst voor de ondergang van de wereld. Overigens goed te begrijpen omdat zich in korte tijd een aantal vreemde zaken voordeden die noch door de overheid noch door onafhankelijke deskundigen adequaat verklaard konden worden. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook zelf het onaangename gevoel begon te krijgen dat we op de verkeerde weg waren: de doodlopende weg naar het einde. Uiteraard waren er kleine groepjes fanatici die niet konden wachten op het uur U, of D Day, of wat dan ook. Hier hadden ze altijd in geloofd, hier hadden ze zich een leven lang op voorbereid. Maar het grootste deel van de bevolking voorzag alleen maar ellende. Velen, de machteloosheid van de elite vastgesteld hebbend en in navolging van de grote Franse filosoof Blaise Pascal het zekere voor het onzekere nemend, biechtten hun zonden op en keerden terug naar de Moederkerk.


Zelf zat ik er wat dubbelzinnig in wat mag blijken uit het feit dat ik in die periode krantenknipsels verzamelde waaruit een buitenstaander zou kunnen afleiden dat ik nog niet helemaal overtuigd was van de komst van De Laatste Dag. Blijkbaar hield ik er rekening mee dat er na de Laatste Dag altijd wel weer een nieuwe dag zou komen, een dag waarop de knipsels hun historische waarde zouden kunnen bewijzen. Vooralsnog heb ik gelijk gekregen. Hoewel? Na een periode van onrust en angst, keerde de kosmos terug op haar schreden om weer de vertrouwde, gebaande paden te betreden.


De mappen met krantenknipsels waren intussen naar de schuur verplaatst, de laatste halte voor de grote opruiming. Ter voorbereiding van de grote opruiming heb ik de knipsels nog eens doorgekeken. Ik heb steeds geprobeerd een beetje nuchter te blijven, maar het kan toch ook niet allemaal hysterie, complot en/of fake news geweest zijn. Er was wel degelijk iets aan de hand. De vraag is wat? He begon in ieder geval in het Vlaamse Poperinge. Op 15 augustus, Maria Hemelvaart.

Hieronder een selectie uit de uitpuilende Map 1.


De Standaard,15 augustus

Hagelbui maakt slachtoffers


De jaarlijkse openluchtviering van Maria Hemelvaart in het Vlaamse Poperinge is geëindigd in een drama. Een extreem zware hagelbui heeft volgens de burgemeester meer dan vijftien bezoekers het leven gekost. Onder de slachtoffers was ook een Nederlands echtpaar. Sommige van de ei-grote hagelstenen bleken kleine reptielen te herbergen. Soort en herkomst worden nader onderzocht.De Standaard, 16 augustus

Correctie hagelbui


Gisteren meldden wij in deze krant dat de hagelstenen die in Poperinge zoveel onheil hebben aangericht, kleine reptielen bevatten. Dit is onjuist. Het betreft amfibieën. Volgens de laatste berichten zijn de dieren, eenmaal op temperatuur,levensvatbaar. Biologen van de Universiteit van Gent zijn nog bezig de soort te determineren. De meeste exemplaren lijken de val te hebben overleefd. Boeren uit het gebied hebben er in poeltjes al een aantal aangetroffen. De dieren zijn volgens de burgemeester van Poperinge volstrekt ongevaarlijk.NRC, wetenschapsbijlage, 21 augustus

Van onze wetenschapsredactie


De zon is al enige tijd extreem actief. Amerikaanse astronomen geven in het jongste nummer van Science aan dat de protuberansfrequentie abnormaal hoog is. Protuberansen zijn gigantische vlammen die vanaf het zonoppervlak de ruimte in worden geblazen. Voor zover men heeft kunnen nagaan is de zon minstens een factor tien actiever dan ooit eerder is waargenomen. De Nederlandse sterrenkundige Givert Scholling is bang dat dit een voorbode is van veel grotere uitbarstingen. De zon beeft en trilt als nooit tevoren en dat kan volgens Scholling betekenen dat de zon ziek is of zelfs in doodsnood verkeert. Volgens bestaande astronomische modellen zou dit pas over zo’n vijf miljard jaar verwacht kunnen worden. De vraag dringt zich op of deze modellen wel zo realistisch zijn als altijd is gedacht.De Telegraaf, 22 augustus

Gokken op ondergang van de wereld


Gokken op de ondergang van de wereld klinkt bizar. Maar in Amsterdam kan het. Omdat het niet mogelijk is om van de winst te genieten als de wereld in rook is opgegaan, heeft men een speciale variant bedacht voor het uitkeren van de winst. Wie er vandaag op gokt dat de wereld morgen vergaat, krijgt vandaag een bepaald bedrag uitgekeerd. Als de wereld morgen niet vergaat, moet men het dubbele bedrag terugstorten. Bij het laatste doen zich wel wat problemen voor omdat de geldontvangers geen enkel risico nemen en het geld direct verjubelen.Het gevolg is een golf van zelfmoorden. Deskundigen spreken in dit verband van een self-fulfilling prophecy van de Laatste Dag. Dat alles neemt niet weg dat het apocalyptische gokken snel uitgroeit tot een nationale hype.De NRC, 23 augustus

Radioprogramma versterkt onrust onder de bevolking


In het satirische radioprogramma ApoCalypso hebben leden van de Nederlandse Geluidsjagersbond afdeling Groesbeek hun Retro-project gepresenteerd. Op talrijke geluidsdragers komen onheilspellende teksten tevoorschijn als je ze in omgekeerde richting afspeelt. De overheid heeft verder verspreiding van dit explosieve geluidsmateriaal verboden. Het is nog een geluk dat het programma heel slecht wordt beluisterd.


De Gooi en Eemlander, 24 augustus

Stankoverlast in Hilversum


Inwoners van Hilversum die in de buurt van de RK Begraafplaats Sint Barbara wonen, klagen over toenemende stankoverlast. Het zou gaan om de lucht van rottend vlees. Uit andere plaatsen in het land komen vergelijkbare berichten. Het is opvallend dat de klachten alleen katholieke kerkhoven betreffen. Begraafplaatsen van een andere signatuur vertonen dit fenomeen niet. De geur trekt grote hoeveelheden aasvliegen aan waardoor de dodenakkers nauwelijks nog toegankelijk zijn. Contact met de vliegen kan beter vermeden worden omdat ze vaak ziektekiemen meedragen. De kerkelijke autoriteiten hebben opgeroepen tot gebed en boetedoening. Verwijzingen naar het Derde Geheim van Fatima wijzen de bisschoppen resoluut af. Dat ging over de aanslag op Johannes Paulus II en niet over de Apocalyps.De Gooi en Eemlander, 25 augustus

Spelende kinderen zien handen


Ondanks de zeer irritante stank hebben spelende kinderen zich op de Sint Barbara begraafplaats in Hilversum gewaagd. Zij kwamen thuis met verhalen over handen die boven de grond uitstaken. Ook zouden er veel mollen rondlopen die het onder de grond blijkbaar niet meer uithouden. Het gebied is intussen hermetisch afgesloten.De Gooi en Eemlander, 25 augustus

Ingezonden brief


Naar aanleiding van uw bericht over de stankoverlast op katholieke begraafplaatsen en de verbinding die werd gelegd met het Derde Geheim van Fatima wil ik u wijzen op het feit dat zich in Fatima ten tijde van de Mariaverschijningen op 13 oktober 1917 het zogenoemde Zonnewonder heeft voltrokken. Meer dan 50.000 mensen zijn er getuige van geweest. Het begon eerst te regenen, maar daarna klaarde de lucht op. De zon begon vervolgens te draaien als een wiel van vuur, met lichtstralen naar alle kanten. Daarna stond de zon even stil en dat herhaalde zich tot drie keer toe. Vervolgens kwam de zon zigzaggend naar beneden, werd steeds groter en leek iedereen te willen verpletteren. Daarna keerde de zon terug en werd alles weer normaal. Naar mijn mening is dit een waarschuwing geweest voor wat we nu meemaken. Maar ook een relatie met de Russische Revolutie die twee weken later een duistere periode van atheïsme inluidde, kan niet worden uitgesloten.

(Briefschrijver bij de redactie bekend)LeeuwarderCourant, 25 augustus

Dokkum bloedt


Bezoekers van de bron van Bonifatius in Dokkum zijn gisteren danig geschrokken toen het water van de bron donkerrood gekleurd bleek. De conservator van de bron heeft een monster getrokken dat in het Medisch Centrum Leeuwarden is onderzocht. Wat reeds werd vermoed, bleek waar te zijn. Het ging om menselijk bloed. Opmerkelijk detail, het bloed bevatte geen bloedplaatjes. Het stolt dus niet. De politie kamt de bestanden uit op zoek naar personen met dit bloedbeeld. Vermoed wordt dat het gaat om een familie met een genetische bloedafwijking. Gezien het vloeistofniveau in de put moet de familie, als ze nog in leven is, met ernstige bloedarmoede kampen. De autoriteiten vermoeden een afrekening in het criminele circuit. Anderen spreken van een bloedig ritueel. Hielke Boonstra van Dokkum Duurzaam meent dat het bloed met het grondwater wordt aangevoerd. ‘Moeder Aarde is zwaar gewond’, aldus Hielke.Het Reformatorisch Dagblad, 27 augustus

Poperinge maakt contact met Dokkum


De amfibieën die op 15 augustus in Poperinge uit de lucht kwamen vallen, verspreiden zich snel. Er is een fors exemplaar in Dokkum in de bron van Bonifatius aangetroffen. Gezien de afstand moet het monster, al dan niet bewust, een lift hebben gekregen. Aangezien de bron nog altijd volstroomt met een bloedvloeistof is het opmerkelijk dat het beest zich thuis voelt in zo’n biotoop. Maar Hielke Boonstra van Dokkum Duurzaam kijkt er niet van op. ‘Er gebeuren hier wel vaker vreemde dingen’, aldus Hielke. Pogingen om de engerd te verwijderen zijn tot nu toe mislukt. Leefbaar Dokkum pleit voor het inzetten van zware explosieven, maar dit stuit op grote bezwaren van Dokkum Duurzaam.De Volkskrant, 28augustus

VNO-NCW eist optreden van het kabinet


Voorman Boterberg van de werkgeversorganisatie VNO-NCW eist van de regering dat er vaart gemaakt wordt met de Laatste Dag zodat de rust op de beurs kan terugkeren. Te veel werknemers nemen al hun vrije dagen op en ook worden er op grote schaal oude rekeningen vereffend met chefs en collega’s wat tot de nodige onrust leidt. Hij wil ook opheldering over de cameraploegen die overal opduiken. In een reactie van de minister-president geeft deze aan dat hij tot zwijgen is verplicht en dat dit een hoger doel dient. Hij gaat er vanuit dat de bevolking daar begrip voor heeft.De Telegraaf, 29 augustus

Raadsels opgelost?


In een hectische persconferentie heeft Johan de Graaf gisterenavond laten weten dat zijn productiebedrijf achter de vreemde gebeurtenissen van de afgelopen weken zit. Het nieuwe en tot nu toe geheime programma Fuck the Flock gaat zich richten op social engineering projects. De toestand van de zon was volgens De Graaf een mooie voedingsbodem voor publieke angst. Geheime contacten met buitenlandse afnemers hebben duidelijk gemaakt dat men heel veel geld overheeft voor dit nieuwe juweeltje uit de Grote Gluurkeuken zoals de onderneming van De Graaf ook wel wordt genoemd. Vanwege het grote economische belang voor Nederland had volgens hem ook de regering zich tot geheimhouding verplicht. Dat er bij dergelijke projecten slachtoffers vallen is vervelend maar bijna onvermijdelijk, volgens De Graaf.

De eerste peilingen van Bureau Mauritsius laten zien dat nog geen 10 procent van de bevolking dit verhaal gelooft. De meeste ondervraagden denken dat het bedrijf van De Graaf door de regering is ingeschakeld om de groeiende paniek te temperen. Men wil eerst precies weten wat er in Dokkum aan de hand is.
Tja, en dit was nog maar een greep uit knipselmap 1.


Espunt, 13 januari 2014