Een matig saldo

Gedicht, 8 februari 2016

Een matig saldo
Matig was ik met mijn plichten


Matig was ik, ja met recht


Toch moest ik vaak hielen lichten


Statig staande op de plecht


Matig was ik in het houden


Matig was ik ook qua drift


En wat anderen verstouwden


Leek mij lichtelijk geschift


Matig was ik in mijn pakken


Matig was ik in mijn werk


Soms succes maar meestal zakken


Soms voor paal maar steeds voor perk


Matig was ik naar de regels


Matig was ik in de kunst


Van het knuffelen der egels


Of het smeken om een gunst


Matig was ik op de latten


Matig was ik met de staf


Kneep bij nachte nooit de katten


Daar ik zeer om poezen gaf


Matig was ik, nooit te boven


Matig was ik in getal


Zuinig bieden, weinig loven


Hoogmoed eerst en dan de val


Op mijn steen komt straks te staan:


Een leven lang niet aan de maat


Hoopt hij nu op eeuwig leven


Misschien is het nog niet te laat


En duurt de dood maar evenEspunt, 8 februari 2016