Tot de vonken eraf vliegen

Tot de vonken eraf vliegen verscheen in 1985 als bijlage bij het TNO-jaarverslag 1984. Het was tegelijk een geschenk aan Teyler's Museum waar het boekje ook werd gepresenteerd. In het boekje wordt een belangrijke periode uit de fysica beschreven: de opwekking en eigenschappen van statische elektriciteit. Oplading door wrijving.


Het boekje legt een verbinding tussen het klassieke onderzoek aan elektrische verschijnselen en het moderne onderzoek aan de toepassing en de effecten van opladingsverschijnselen zoals dat onder meer bij TNO werd uitgevoerd.

De klassieke onderzoeksinstrumentatie is te zien bij Teyler's Museum in Haarlem.

Het boekje is met name geïnspireerd door de ongemeen groote elektriseermachine van Van Marum.

De grote elektriseermachine van Van Marum. Elektrische lading wordt afgenomen van draaiende glazen schijven. Foto Victor Scheffer.